Projekt Krv

Pokrvné putá sa dajú pretrhnúť, ale nikdy nezmiznú. Príbeh o hľadaní skutočného otca. Príbeh o hľadaní skutočného syna. Téma rozpadnutých resp. pretrhnutých pokrvných pút je každodennou realitou mnohých detí a rodičov. Pozorovanie a skúmanie „odolnosti“ takýchto pút na pozadí príbehu otca, ktorý opustil a syna, ktorý bol opustený, nastoľuje otázku, či je možné odpustiť. Odpustiť sám sebe, odpustiť druhému.